Интересно почитать, загляните: http://opus-mat.boom.ru/